Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Den kommunala välfärden – ett framtidsscenario

Rappporten “Kommunala Framtider” kommer från Kommunförbundet och innehåller en utredning av kommunernas situation de närmaste 50 åren. I denna framgår att behoven kommer att öka mer än resurserna, främst beroende av att antalet äldre blir fler.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar