Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Demensriktlinjer under lupp

Socialstyrelsens preli­minära version av nationella ­riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör både granskas och ifrågasätts. Riktlinjerna beräknas vara klara sommaren 2010.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar