Share This Post

Psykisk hälsa & demens

Demenscentrum.se

Svenskt demenscentrum invigdes den 15 februari 2008, på uppdrag av Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. Demenscentrum vill fungera som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Demenscentrum vill även vara en aktiv aktör och pådrivande för en positiv utveckling av vård och omsorg för personer med demens.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar