Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Delegation mot bidragsfusk

En delegation ska ta fram förslag till enhetliga metoder på en övergripande nivå för olika myndigheter för att motverka fusk med försäkrings- och bidragssystemen.

Delegationen, ska inrättas vid finansdepartementet och ha representanter från berörda myndigheter. Den ska också beskriva hur omfattande fusket är, vad det beror på och verka för att regler som inbjuder till fusk ändras.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar