Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Delbetänkande om Första hjälpen i psykisk hälsa

Självmordspreventionsutredningen har nu lämnat över delbetänkandet Första hjälpen i psykisk hälsa till äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar