Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Psykiatri / Stress och utbrändhet

Debattören: Politikerna lyser med sin frånvaro i frågor om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är allas problem. Själv är jag högskoleutbildad, man, ljus, blond, så svensk jag kan bli. Jag släpps alltid in, så länge jag inte säger som det är. Nu har jag sett Sverige från två håll. Både uppifrån med årskort på SAS, men också underifrån.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar