Share This Post

Okategoriserade / Placerade barn

Debatten om de placerade barnen måste nyanseras

Den bild som i dag ges av hur placerade barn lyckas i samhället är alltför fokuserad på misslyckanden. Vi manar därför till en mer konstruktiv debatt där vi vill lyfta att det för många barn i samhällsvård i själva verket går bra i livet och att de har fått det bättre tack vare samhällets hjälp.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar