Share This Post

Socialt arbete

Debatt: Samarbetet stärker socialtjänsten

De senaste åren har larmrapporterna om socialarbetarnas arbetsvillkor duggat tätt. Hög arbetsbelastning och personalomsättning försvårar stöd och service till medborgarna. Men nu visar ett nytt initiativ som Vision har deltagit i att det finns lösningar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar