Share This Post

Socialt arbete

Debatt & beslut/Rixlex

Riksdagens kammare beslutar på förslag från regeringen eller från riksdagens ledamöter. Innan kammaren debatterar och beslutar om ett förslag ska det förberedas i ett av riksdagens 16 utskott.

Här hittar du dokument och information som gör att du kan följa ärenden från förslag till beslut.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar