Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

De största vinnarna när familjehemsvården förbättras är givetvis de placerade barnen

Det är ett förändringsarbete när ett barn placeras, samhället vill bryta den negativa spiral som barnet utsätts för. Vad är det för skillnad som vi vill uppnå för det barn som placeras? Ska skillnaden vara minimal så är det enbart förvaring av barnet som behövs, önskar vi en mer meningsfull och förhoppningsvis långsiktig skillnad så behövs det mer arbete.

Det är stora skillnader mellan familjehemmens avtal, vissa socialtjänster håller sig stenhårt till de kommunala riktlinjerna, men det finns kommuner där de kompetenta familjehemmen har ett något bättre avtal med avlastning varannan helg, två månaders betald vilotid mellan uppdragen och några tusenlappar mer i arvode. Ett bra avtal ökar bara förutsättningarna för att kommunerna får behålla sina erfarna och kvalificerade familjehem.
Genom att erbjuda familjehemmen bättre förutsättningar ekonomiskt och avlastning till de familjehem som behöver det, finns det mer utrymme och energi till utbildning vilket gör att familjehemmens kompetens höjs.

Riksdagens revisorer genomförde år 2001 en utredning där personer i ledande ställning inom Sveriges alla socialtjänster intervjuades, det sammanställdes en rapport som visar att familjehem behöver få möjlighet att verka under stabila ekonomiska förutsättningar, samt få stöd genom utbildning och handledning, och möjlighet till avlastning eftersom dessa faktorer i vissa fall kan vara förutsättningen för att familjehemmen ska kunna leva upp till de krav som ställs på dem (Riksdagens revisorer, 2001).

De här förslagen kom 2001, hur ser det ut med de stabila ekonomiska förutsättningarna, utbildning och avlastning år 2014?

Jag lade ut den här frågan om hur det ser ut på min Facebooksida och där fick jag bland annat det här svaret från Lina, en familjehemsmamma:
Det ser mörkt ut!!! Det finns ingen trygghet eller stabilitet i att vara familjehem! Det är upp till den enskilda handläggaren och familjehemmet att förhandla en skälig ersättning, och oftast hamnar familjehemmet i underläget så fort man blir känslomässigt engagerad. Man har inte heller några juridiska rättigheter att skydda eller företräda barnet. Man har oftast endast 1 månads uppsägningstid som gör att man känner sig otrygg. Avlösning får man tjata sig till och den är inte självklar trots att man blivit lovad att få avlösning. Sen byts det handläggare och chefer stup i ett, som alla har nya idéer och saknar bakgrundshistorien! 

Det går att göra förändringar som innebär stora förbättringar ganska enkelt, det behövs bara en insikt i vad som kan göras, och det viktigaste är väldigt billigt: Det är alldeles gratis att bemöta människor på ett bra sätt.

De flesta Familjehemsföräldrar vill vara en del av ett team runt barnet, de vill arbeta tillsammans med socialtjänst, skola, BUP och när det finns bra förutsättningar även de biologiska föräldrarna. Alla vuxna runt barnet är experter på sin egen upplevelse av tillvaron med barnet och ju fler perspektiv vi ser, desto större bild får vi av vilka behov barnet har.

De största vinnarna är givetvis de placerade barnen. Den kommunala socialtjänsten blir också attraktiv som uppdragsgivare och detta öppnar upp för positiva processer.

Eva-Lena Edholm, Föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark

Eva-Lena Edholm

 

Share This Post

1 Comment

  1. Självklart mår dessa placeringar bra av någon form av kontinuitet. Omsättningen på personal inom soc är skrämmande framförallt i storstäderna.. Bristen på handläggare gör att det genas i uppdragen och all dokumentation skrivs sällan/aldrig ner.. Något som vid byte förlänger handläggningar och kostar mer i både tid och lidande..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar