Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

De glömda och gömda barnen

Papperslösa barn sitter instängda

Kommuner och deras förskolor måste ta sitt ansvar och arbeta aktivt för att förskolorna ska bli naturliga platser för papperslösa föräldrar att lämna sina barn på när de själva är på sina arbetsplatser. Papperslösa barn existerar inte i Sverige eftersom deras papperslösa föräldrar inte heller existerar. Ingen känner sig vid dessa barn eftersom de inte finns. Men de finns. Barn till papperslösa, antingen födda i ett annat land eller födda i Sverige är inte registrerade i Sverige och får inte automatiskt en förskoleplats. Föräldrar till dessa barn måste ta svarta jobb för att kunna försörja familjen. Men vart är då barnen när föräldrarna är på jobbet? Papperslösa föräldrar blir tvungna att låsa in sina barn som är i förskoleålder i sitt hem från morgon till sen eftermiddag eller kväll.

Frivilligorganisationer möter barnen som inte finns

Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund har precis startat en regional LUKS (lokal utsatthets- och kapacitetsstudie) kring utsatta migranter, i Stockholms län. Röda Korset har beslutat om att rikta sig mer aktivt till migranter då man sett att dessa grupper är särskilt utsatta. Stockholms flyktingkrets som har verksamhet riktade till flyktingar, asylsökande och papperslösa i Stockholmsregionen, delar denna uppfattning då de ser att det finns många humanitära behov som inte är tillgodosedda idag, varken av Röda Korset eller av samhället i stort. En sjuksköterska på Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa i Stockholm har flera gånger fått höra föräldrars oro kring sina barn som dem ofta måste låsa in i sina hem då föräldrarna måste gå iväg till sina jobb. Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar med en LUKS då den kan fungera som en utgångspunkt för att ta fram ny verksamhet och på ett mer effektivt sätt bemöta de behov som uppmärksammats.

Barns rättigheter är beroende av välvilja och engagemang

Staten och dess myndigheter måste ta sitt ansvar för barn som lever i Sverige även om dem inte gör det enligt papper. Socialstyrelsen har ett ansvar för kommunens alla barn och ungdomar. Barns säkerhet och utveckling ska inte ligga i händerna på frivilligarbetare som arbetar utefter sina egna intressen och som inte har några som helst skyldigheter gentemot dessa barn. Barns rättigheter ska följas oavsett medborgares välvilja och engagemang. Vi har lagar i Sverige och internationella lagar som vi ska följa och de ska följas oavsett om barn har uppehållstillstånd eller inte. Att välja att inte se dessa barn vilket man implicit gör eftersom debatten kring detta problem saknas, är inte humant.

Beslut om lagförändring förhalas

Förskola är en del av utbildningsväsendet och vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Förskolans uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar varje barns välbefinnande samt lärande och utveckling mot vissa specifika mål, samt möjliggöra för vårdnadshavare att studera eller förvärvsarbeta. Förskolan regleras av skollagen. Som skollagen ser ut nu så är det inte förbjudet att låta barn som inte har uppehållstillstånd gå i skola men skolan behöver inte ta emot barnen heller. Vad gäller skolgång i Sverige så finns den en SOU (SOU 2010:5) med förslag till lagförändring och den ska nu ut på remissrunda. Röda Korset har dock fått lite oroande rapporter om att beslut förhalas och att det inte finns någon tid avsatt för att diskutera den i riksdagen. Lagförslaget har varit på gång i flera år nu och det är mycket oroande att en lag måste gå igenom för att vuxna ska erkänna barns existens och behov.

Klara Eck

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar