Share This Post

Äldre

De flesta äldre är nöjda med hemtjänst och boende

Genom att öppet jämföra kommunernas äldreomsorg får regeringen reda på hur insatserna motsvarar de äldres behov. Resultaten visar att äldreomsorgen är på väg åt rätt håll. Men det finns också varningssignaler. Det gäller framför allt de äldre med dålig hälsa. Vi kommer därför att under de närmaste fyra åren satsa på att ge de mest sjuka äldre ett bättre och mer samlat omhändertagande. Detta är den viktigaste prioriteringen inom äldrepolitiken, skriver Maria Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar