Share This Post

Ekonomi

De ekonomiskt utsatta får mest i årets budget

Alliansregeringen föreslår i budgeten ett arbetsmarknadspaket på 8,1 miljarder för åren 2012–2014. Bland annat förstärks Arbetsförmedlingen med 1,2 miljarder 2012. Paketet innebär en ökning av tillfälliga arbetsmarknads- och utbildningsplatser med 15 350 årsplatser 2012 och 8 550 årsplatser 2013. Det här ska bidra till att möta inbromsningen i konjunkturen, skriver Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Hillevi Engström.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar