Share This Post

Integration / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Data om invandrare bra för forskningen

Statsvetarna Marie Demker och Andreas Johansson Heinö föreslår på DN Debatt (21/7) att Statistiska Centralbyrån ska beordras upphöra med användning av kategorin ”svensk med utländsk bakgrund”, eftersom begreppet ger föräldrarnas födelseland ”orimligt stor betydelse i den offentliga statistiken”. De skäl som Demker och Johansson Heinö anför mot begreppet kan med samma (ringa) tyngd anföras mot utnyttjande av socialgrupper inom offentlig statistik, skriver Per Kågesson, professor på KTH.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar