Share This Post

Placerade barn

Dartingtonprojektet

Dartingtonprojektet – Ett försöksprojekt för att stärka och utveckla familjevården, genomförs av Socialstyrelsen efter ett regeringsuppdrag. Målet är en bättre fungerande familjevård, med bättre uppföljning från socialtjänsten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar