Share This Post

Psykiatri

Därför behöver Hjärnkoll fortsatt stöd

“Den psykiska ohälsan ökar i samhället och leder till stort lidande för många människor. Trots detta hotas Riksförbundet Hjärnkoll av nedläggning eftersom inget beslut om fortsatt statligt stöd ännu har tagits.” Det skriver Martin Schalling och Ann-Kristin Sandberg, ordf. Psykiatrifonden respektive samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar