Share This Post

Assistans / LSS

Dags för ny funktionshinderreform

“År 2018 fyller LSS-reformen 25 år. Efter ett kvarts sekel kan det vara dags för en ny stor reform med inriktning på funktionsnedsättning och funktionshinder. Därför är det bra att den ansvariga ministern Åsa Regner nu tillkallar en ny funktionshinderutredning. Låt oss bara hoppas att dess huvuduppgift inte blir att spara pengar utan att fortsätta utveckla funktionshinderpolitiken så att fler på riktigt får möjlighet att leva ett liv som andra.” Det skriver Bengt Westerberg, f.d. ledare för Liberalerna (då Folkpartiet) och socialminister, ”pappa” till LSS- och assistansreformen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar