Share This Post

Äldre / Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Dags för kommuner att söka stimulansbidrag för valfrihetssystem enligt LOV

Stimulansbidraget är avsett till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- och handikappomsorgen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar