Share This Post

Barn och ungdom / Droger och beroenden / Relationer och kön / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Dags för ideella organisationer inom det sociala området att söka statsbidrag

Statsbidraget ska bland annat stödja människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, så att de ska kunna förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen. Det kan sökas av ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar