Share This Post

Äldre / Innovationer, Kvalitet & utvärdering

”Dags för hårda sanktioner mot misskötseln av äldreomsorgen”

”Vi uppmanar regeringen att från statligt håll införa kraftigare sanktioner och ansvarsutkrävande mot kommuner som missköter sin äldreomsorg och inte följer lager”, skriver Christina Rogestam.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar