Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Organisering och finansiering / Socialt arbete

”Dags att lägga ner vinstutredningen”

“Regeringens och Vänsterpartiets utred­ning om vinster i välfärden bygger på antagandet att bemanningen är avsevärt lägre i den privata omsorgen. Nya uppgifter från Socialstyrelsen visar att antagandet är fel. Utredningen måste läggas ned. I stället bör kvalitet och transparens i all vård och omsorg utredas”, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar