Share This Post

Förskola och skola / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

”Dags att införa en Lex Maria för skolan”

”Vi har under flera år drabbats av en fördummande inkluderingshets där begreppen trivialiserats till att handla enbart om fysisk samplacering och ingen hänsyn har tagits till om barnen haft möjlighet att delta i undervisningen på rättvisa villkor”, skriver Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar