Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

CivSam.se – det civila samhället samlat på ett ställe

CivSam.se är en nationell webbplats för kunskap om det civila samhället i Sverige som: sammanställer vetenskapligt grundad kunskap om det civila samhället inom olika områden genom forskningsöversikter, sammanfattar enskilda forskningspublikationer om det civila samhället för fördjupning på egen hand och kompletterar med översiktlig information om det civila samhället mer allmänt. CivSam.se är en del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar