Share This Post

Okategoriserade

Civilministern vill överge detaljstyrningen

En tillitsbaserad styrning för verksamheter inom det sociala området. Det önskar regeringen stödja, berättade civilminister Ardalan Shekarabi under Socialchefsdagarna i Karlstad.

Målet är att provverksamheter ska komma igång, som ska ge medarbetaren inom den offentliga sektorn möjligheten att arbeta annorlunda med styrning. Ambitionen är stor. Måltavla för kritiken är det som kallas för New public management, en typ av verksamhetsledningsfilosofi som uppstod som reaktion på hur offentliga organisationer arbetade under 1970-talet.

– Vår utgångspunkt är att låta proffsen vara proffs. Ska vi låta dem vara det måste vi våga lita på dem och medarbetarna i den offentliga sektorn. New public management hade fördelar, det bidrog till effektiv resursanvändning, men har också lett till en del perversa effekter, berättade Shekarabi.

Däribland åsyftas en ökad detaljstyrning och byråkrati, liksom omfattande rapport- och interndebiteringssystem. Istället talar Shekarabi om en tillitsmodell som man önskar främja. Detta ingår i ett paraply i något de kallar för tillitsreformen, för vilket de nu söker provkommuner.

– Målet är att eliminera omotiverade tidstjuvar från den offentliga sektorn. Om vi begär ut uppgifter som inte används bör vi nog sluta begära ut dem, berättade Shekarabi.

Det var inte enda frågan som diskuterades. Under en frågestund fördes även kritiska synpunkter fram angående planerandet av stor-regioner, liksom kring hur regeringen tänker kring kostnaderna för de ensamkommande flyktingbarnen, vilket i det sistnämnda fallet regeringen avser minska.

För många myndigheter och stödinstitutioner var belastningen runt mottagandet av nyanlända stort under föregående år. Shekarabi adresserade detta vid slutdelen av sitt anförande.

– Jag vill rikta ett stort tack till er och era medarbetare för det goda arbete ni utförde under månaderna hösten 2015, och som ni arbetar med även nu, avslutade Shekarabi.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar