Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Christer Engelhardt: Vård efter behov – inte efter plånbok

Sverige ska ha en vård i världsklass för alla oavsett plånbokens tjocklek. Det finns ingen genväg till en vård i toppklass – det krävs välutbildad vårdpersonal, en väl fungerande infrastruktur av sjukhus och vårdcentraler och inte en minst framgångsrik medicinsk forskning. Vi, Socialdemokrater vill förstärka kommunernas och landstingens resurser med 12 miljarder kronor de kommande två åren. Det handlar bland annat om att stärker välfärdens kvalitet. För detta vi vill införa en nationell kvalitetscertifiering. Vården och omsorgen ska vara lätt att få kontakt med och den ska vara tillgänglig när man behöver den. Målet med sjukvården är bättre service och utan långa väntetider och köer. Det handlar helt enkelt om att fokusera på välfärden, vilket också enligt de senaste mätningarna är de viktigaste frågorna för svenska folket inför det stundandet valet. På detta område har jag som socialdemokrat inget att skämmas för.

Vården och omsorgen om de svårast sjuka äldre måste ges prioritet. Den grundläggande förutsättningen för att de allra svagaste och sköraste patientgrupperna i samhället ska få tillgång till vård är att vården ges på lika villkor, efter behov och finansieras gemensamt. Som anhöriga och närstående ska man känna sig trygga med att den svårt sjuke och äldre får den vård den behöver. För detta krävs det ett politiskt ledarskap som prioriterar vården och som inom detta vill utveckla ett viktigt investeringsområde.

Steg för steg har den sittande borgliga regeringen genom medvetna politiska beslut, öppnat för en sjukvård där privata pengar går före behov. De har ändrat lagstiftningen så att det är möjligt för privatbetalande patienter att köpa sig förtur inom den offentligt finansierade sjukvården utan att de har medicinska skäl till det, att privata utförare inom vården, äldre- och handikappomsorgen kan sälja extra tjänster till dem som har råd, inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen. Alla sjukhus, även universitetssjukhus, kan säljas till privata vinstdrivande företag. Det leder till inget annat än ökade klyftor mellan människor och öppnar för en delning av vården och omsorgen på ett negativt sätt. Det blir plånboken och inte behoven som styr.

Medborgarnas valfrihet att välja vårdgivare går för före vårdföretagens möjlighet att välja bort patienter. Därför är jag en stolt socialdemokrat som säger nej till regeringens tvångslag som infördes från 2010 som ger företagen rätt att etablera sig där det är mest lönsamt och inte där behoven är störst.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar