Share This Post

_center_content / Barn och ungdom / Barn och ungdom - droger / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Barns villkor / Behandlingsarbete / Funktionshinder / Lss / Placerade barn / Psykiatri / Psykisk ohälsa / Självskadebeteende / Suicidalitet / Ungdomsbrottslighet / Utredning och insats

Chefen för Statens institutionsstyrelse efter självmordet i tvångsvården: Vi måste vara självkritiska

Psykisk ohälsa är vanlig hos flickor på SiS-hem. Förra året uppgav varannan tjej som placerats i SiS-vård att de någon gång försökt ta sitt liv.

“Det behövs något mer för barn som hamnar mellan stolarna. Istället jobbar man i stuprör: psykiatrin för sig, socialtjänsten för sig och skolan för sig”, säger Kent Ehliasson, generaldirektör på SiS, Statens institutionsstyrelse.

Läs hela artikeln och Aftonbladets granskning här

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar