Share This Post

Okategoriserade

Certifierad Mångfaldscoach

Utbildningen är en kvalificering för mångfaldsansvariga – på företag, i organisationer, på kommuner, skolor etc. – baserad på nio kurser, mellanliggande e-learning samt avslutande projektarbete som syftar till att ge grundlig och gedigen kunskap, praktiska verktyg samt en handfast start för mångfaldsarbetet i den egna organisationen. Tanken är att den som utbildar sig ska kunna leda mångfaldsarbetet på ett målmedvetet och övertygande sätt, linjärt och lateralt i organisationen, och därigenom höja mångfaldsfrågornas status till en företagsstrategisk nivå med goda resultat. Utbildningen är ett samarbete mellan Lectia och Cornell University, Ithaca, New York.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar