Socialt arbete

Ingen höjning av a-kassan

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att satsa ytterligare 640 miljoner kronor i ...

Åtgärder mot kommunalt domstolstrots

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på åtgärder som har till syfte att m...

Mot en förutsägbar och likabehandlande socialtjänst:STÄRK DEN ENSKILDES RÄTT

Jan-Håkan Hansson, projektchef ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten”, och And...

Archived: Socialt arbete som praktik och forskningsarena

Bengt Börjesson, professor i Socialt arbete, skriver om förhållandet mellan forskning och praktik i ...

Archived: Hårdare statlig styrning av kommunerna! Riktade pengar till kontraktsvård och § 34.

Debattartikeln är denna gång skriven av Johan Franzén, ordf i Frivårdsföreningen. Artikelförfattaren...

Archived: LVM-lagstiftningen används intesom det var tänkt

Göran Leijon och Bernard Taylor, institutionschefer inom Statens Institutionsstyrelse skriver om sam...

Archived: Ge barnen rösträtt

Det går bra för Sverige, men hur går det för barnen? Detta frågar sig Stefan de Vylder, ordförande f...

Archived: Varför ska brukaren ges inflytande?

Brukaren har blivit en centralfigur i den offentliga sektorn. Allt oftare ställs krav på att den boe...

Archived: Socialt arbete bland Palestinasjalar och Knytblusar

Vad är egentligen socialarbetarens roll? Skall hon eller han vara en brinnande idealist eller en eff...

Archived: Och hur gick det för klienterna?

Om hur det gick för klienterna skriver Socialstyrelsens överdirektör Lars Petterson. Socialstyrelsen...

Lost Password

Register

Skip to toolbar