Socialt arbete

Brister i rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens rapport Vårdens värde – Vad får vi för pengarna i vård och omsorg är illa und...

Vårdens värde – vad vi får för pengarna i hälso- och sjukvård och socialtjänst

Socialstyrelsen rapport Vårdens Värde beskriver utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn under 199...

Socialstyrelsen utreder jämställdheten inom sjukvården och socialtjänsten

Regeringen her gett Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter analysera och ...

Jämställdheten inom sjukvården och socialtjänsten ska kartläggas

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter analysera och redovisa kö...

Stopp för extrapengar till socialnämnden

Kommunstyrelsens ledning vill inte ge socialnämnden i Staffanstorp de tre miljoner kronor den begär ...

Förundersökning mot socialtjänst efter barnamord

En förundersökning har inletts mot socialtjänsten i Örebro för att undersöka om brott har begåtts i ...

Över 16 miljoner ur Allmänna arvsfonden till olika sociala projekt 

Regeringen har idag beviljat 16 007 000 kronor ur Allmänna arvsfonden till organisationer och föreni...

Sverige och Nya Zeeland bildar internationellt forum

Regeringarna i Sverige och Nya Zeeland tar idag ett gemensamt initiativ till bildandet av ett intern...

Familjehemmen borde omfattas av samma trygghet som andra medborgare

Att ta emot barn och ungdomar som familjehem förutsätter ofta att någon i familjen avstår från vanli...

M använder privata bolag och konsulter vid sociala utredningar i Stockholms stad

Tack var ett kryphål i lagen kan det moderata socialborgarrådet Kristina Axén Olin trots länsrättens...

Socialkontor hyr in personal

Allt fler kommuner hyr in socialsekreterare från bemanningsföretag till barn- och ungdomsvården. Anl...

Icke verkställda LSS- och SoL-domar redovisas

Alla domar och beslut om stöd och service till vissa funktionshindrade samt inom äldre- och handikap...

Lost Password

Register

Skip to toolbar