Organisering och finansiering

Lång väg kvar till ny NPM

Målstyrningen och mätandet har gått alldeles för långt. Tilliten till professionerna har minskat och...

Vår offentliga förvaltning

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhä...

Satsa på den tredje vägen i välfärden – idéburna bolag

Förenklad debatt. Det finns ett tredje driftsalternativ i välfärden som kommit bort i debatten: idéb...

LOU är illa anpassad för upphandling i välfärden – inför en egen lag för välfärdsupphandling

I mitten på maj gick remisstiden ut för Socialdepartementets utredning Framtidens valfrihetssystem –...

  • 1
  • 4
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar