Metoder

Succé för Entré

Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. Entré vänder sig till högriskklienter ...

ÄBIC – ett nytt arbetssätt på väg in i Järfälla

På tre år ska Järfälla kommun införa ÄBIC, äldres behov i centrum. Det är ett arbetssätt och metod s...

”Ensidig satsning på KBT skadar svensk psykvård”

“Rehabiliteringsgarantin har kostat miljarder och utsatts för förödande kritik. Men ännu har d...

Ny metod för att snabbare kartlägga kompetens hos nyanlända

Arbetsförmedlingen testar en ny metod för att hjälpa nyanlända att kartlägga och värdera sin kompete...

Att leva med smärta

Idag lever många människor med smärta. Det är både äldre och yngre som är drabbade. Rikard Wicksell ...

Stor satsning på förbättrat stöd till föräldrar

Forskare vid MDH har inom ramen för ett samverkansprojekt mellan högskolan och kommuner och landstin...

Archived: Led salutogent och få personal och brukare som upplever sammanhang

Känslan av sammanhang definieras av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ofta nämns de ock...

Enskilda klarar bara ett dygn utan hjälp från myndigheterna vid kris

Beredskapsansvariga iinom myndigheterna har låga förväntningar på hur allmänheten skulle klara att h...

Stora brister i krisstödet till traumatiserade

Det behövs en reform som förbättrar samhällets krisstöd och förutsättningarna för de medborgare som ...

Mindfulness för intagna

Mindfulnessverksamheten, som är en del av Anstalten Ystads hälsosatsning för intagna, ger positiva r...

Samtal från människor i kris ökar

Antalet människor i kris som ringde olika jourtelefoner ökade kraftigt under 2014. Exempelvis tjänst...

Psykoterapeututbildningarna i Sverige är helt nödvändiga

Psykoterapeututbildningarna står som garanti för kontinuerlig psykoterapeutisk kunskapsutveckling oc...

Lost Password

Register

Skip to toolbar