Metoder

”Lyssna i stället för att ge råd och argumentera”

Vi talar gärna om för andra vad som är bäst för dem, och börjar argumentera när de inte håller med. ...

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård redovisar resultatet av ett uppdrag om digitala ...

Bottenbetyget fick Piteå att tänka nytt

De trodde att allt var bra. Men kvalitetsregistret visade något annat. Ätstörningsvården i Piteå sva...

Få tvångsvårdade har stödperson

Bara en liten andel av de 13 000 som tvångsvårdas inom psykiatrin har en stödperson. Trots att de ha...

Jönköping storsatsar på digital KBT

Nu erbjuder två tredjedelar av regionens vårdcentraler psykologhjälp via internet.

Sök i metodguiden för socialt arbete

Här söker du i Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete genom fritext eller kategorier.

Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet är ett kunskapsstöd med rekommendatione...

Mot mindre tvång och begränsningar – Att vända intresset bort från dörrarna

Miljön är viktig för vår möjlighet att känna igen oss och vara trygga. Detta gäller i synnerhet för ...

Psykoterapi via internet

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institu...

Nu startar Brukarstyrd inläggning för patienter med emotionell instabilitet

Patienter med emotionell instabilitet kan nu själva bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården....

Strategier för hjälp av avhoppargrupper

Hur kan man hjälpa människor som tidigare levt i sektliknande förhållanden? Hur ska samhället och my...

Familjebehandling i skolsamverkan – Med varandra mot problem

Rapporten beskriver och utvärderar en behandlingsmetod inom socialtjänsten som inkluderar både famil...

Lost Password

Register

Skip to toolbar