Metoder

Krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socialtjänst

Socialstyrelsen arbetar med krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socia...

Sorgebearbetning i skolan – hur man som lärare i skolan kan bemöta barn i sorg.

Syftet med denna c-uppsats är att få en ökad förståelse för hur man som lärare i skolan kan bemöta b...

Socialstyrelsens riktlinjer för omhändertagande vid katastrofer

Utdrag ur Socialstyrelsens kommande Riktlinjer för psykosocialt omhändertagande efter stora olyckor ...

Samtal med barn i socialtjänsten

Kunskapsöversikten tar upp olika syften med samtal med barn, förutsättningar och eventuella konsekve...

Metoder för missbrukarvården – ASI-intervjun i praktisk tillämpning

Denna rapport handlar om hur ASI-intervjun används och fungerar i missbrukarvårdens arbete samt om h...

Lost Password

Register

Skip to toolbar