Metoder

Hur demokrati kan appliceras i en ekonomisk kontext

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap talade om ekonomisk demokrati på en konferens om innovativa...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverk...

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok ...

Grubbel

Grubbel är en metod som syftar till att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra en st...

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

“Kommunikationsmetoden ”facilitated communication” har tidigare använts som en av många kommun...

Sången är framgången

Ungefär 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen. L...

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF

I januari 2015 trädde Socialstyrelsens skärpta krav på social dokumentation i kraft. Kraven innebär ...

Motiverande samtal vid smärta

De som lider av smärta ”parkerar” ofta livet i väntan på att den ska försvinna. Många patienter uppl...

”Förändringen finns inom varje människa”

Motiverande samtal fungerar lika bra när någon blir slagen av sin partner som när någon söker ekonom...

Be om ursäkt för oseriösa metoder på särskolorna

“Radioprogrammet Kaliber har avslöjat att humbugmetoden ”faciliterad kommunikation” används på...

”Jag blir en lyssnande samtalspartner”

En arbetslös man kommer till socialkontoret på Södermalm i Stockholm. Pengarna är slut, kylskåpet oc...

Hårt tryck på självmordslinje

Motiverande samtal fungerar väl för att förmå personer som överväger att ta sitt liv att söka hjälp....

Lost Password

Register

Skip to toolbar