Lagar i socialt arbete

Ny socialtjänstlag m.m.

Regeringens proposition till Riksdagen om nya socialtjänstlag.

Socialutskottets betänkande

Socialutskottets betänkande om ny socialtjänstlag.

Kommunala beslut måste verkställas inom rimlig tid

Det är i dag ett stort problem att framför allt kommuner inte inom rimlig tid verkställer egna beslu...

  • 1
  • 4
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar