Lagar i socialt arbete

Ny gemensam författningssamling och verksamhetsförändringar

Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemed...

Socialtjänstinsatser ska utredas av kommunens biståndshandläggare

Frågan om individuella socialtjänstinsatser kan ges som service istället för bistånd har diskuterats...

S-kvinnor: Avskaffa socialtjänstlagen

Vi behöver enskilda lagar för äldre, missbrukare och kvinnor som blivit misshandlade. Socialtjänstla...

Direktiv till översyn av socialtjänstlagen

Under 2015 kommer regeringen att skriva direktiv till en översyn av socialtjänstlagen, berättar Per-...

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning...

Patienten och tystnaden del 1 – Den legitimerade brottslingen

En kirurg kör rattfull på väg till jobbet. En barnläkare misshandlar barn. En psykiater döms för vål...

Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum

Ett forum för att diskutera socialpolitik och ställa socialjuridiska frågor

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

I samarbete med domare, utifrån egna erfarenheter och genom egen forskning har bokens författare arb...

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnad...

Tre decennier med socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verks...

Lost Password

Register

Skip to toolbar