Lagar i socialt arbete

Enklare för Barnombudsmannen att anmäla

Regeringen har föreslagit en lagändring som gör det enklare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla om ...

Det yttersta ansvaret

När socialtjänstlagen infördes 1982 var målet att täppa till de sista hålen i välfärdsbygget. Social...

”Lagförslag kan ge fler övergrepp”

“En ny lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga bereds för närvarande inom soci...

Tillstånd håller oseriösa familjehemsföretag borta

“Det senaste halvåret har över 300 nya familjehemsföretag startat. Många av företagen saknar r...

Enskildas klagomål enligt PSL

IVO har fått i uppdrag att närmare följa utvecklingen av enskildas klagomål enligt patientsäkerhetsl...

Regeringen sänker kraven på asylboenden

Nästa år sänker regeringen kraven på asylboenden. Syftet är att snabbt få fram fler tillfälliga anlä...

Assistansbesparingarna får motsatt effekt

“Enligt en ny prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommer en hel grupp a...

“Ny LVU-lag missar målet – myndigheter ska fortsätta agera utredare, åklagare och vårdgivare”

“Den nya LVU-lagen saknar införandet av ett juridiskt, kunnigt organ, likande en åklagare, som...

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU till remissinstanser

Regeringen har remitterat SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag t...

Socialsekreterare larmar om lagbrott

För att lyckas rekrytera fler socialsekreterare till vakanser som idag finns inom Uppsala kommun vil...

Hårdare krav för försörjningsstöd

I en ledare kritiserar Socialpolitik ett utspel från Moderaterna om att de i sin skuggbudget kommer ...

Fakta visar att privat välfärd är effektivare än offentlig

Regeringen utreder nu hur företagande i välfärden kan bromsas. Men en studie visar att verksamhetens...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar