Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har just släppt en ny rapport: En primär angelägenhet. Kunsk...

100 sociala innovationer

Projektet ”100 sociala innovationer” går ut på att hitta innovativa tjänster, produkter, proce...

Smarta prylar för föräldrar med adhd

En gympapåse som själv påminner om att den glömts kvar i hallen. Det kan bli ett av resultaten i ett...

”Utvärdering av sociala insatser kräver medverkan av folk från fältet”

Framgångsrika utvärderingar på socialtjänstens område är beroende av information från både forskare,...

Uppföljning av Prioriteringscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar vilken verksamhet Prioriteringscentrum har bedrivit med 2015 års statsbidrag.

”Låt den offentliga sektorn återinföra administratörer”

“Många medarbetare inom offentlig förvaltning motiveras av inre drivkrafter, inte yttre. Att d...

Besparingar slår hårt mot Ivo:s tillsyn

Med en stramare budget blir det inte så mycket kvar till riskbaserad tillsyn, konstaterar generaldir...

Rollspelet guidar när barn far illa

Organisationen Friends har gjort ett digitalt rollspel där föräldrar kan gå in och öva sig på olika ...

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en vision för e-hälsoarbetet med sikte p...

Utvärdering av samverkansformen sociala insatsgrupper – Delredovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten presenterar preliminära resultat av en nationell utvärdering av samverkansformen sociala i...

Riskanalys viktigare än bemanningskrav på hvb

“Trots den ansträngda situation vi befinner oss i får det inte slarvas med riskanalysen på hvb...

Utvecklar sociala innovationer i kyrkan

Hur sociala innovationer i Svenska kyrkans regi ska utvecklas, bland annat för att stödja långtidsar...

Lost Password

Register

Skip to toolbar