Sorg

Vi som blev kvar (14 år – uppåt)

Vi som blev kvar är skriven av Emma Broström och handlar om några unga människor som drabbas av att ...

Barn i sorg behöver mer stöd

Varje år förlorar ungefär 2 600 barn och ungdomar i Sverige en förälder. Att leva med en stor sorg e...

Efterlyser en sorgpeng

Regeringen bör skyndsamt se över möjligheterna att införa ett system med sorgpeng. Det skriver Kjell...

Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Vad vet vi om behovet hos barn i familjer där en vuxen har ett missbruk, en allvarlig sjukdom, lider...

DEF – Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof.

I Det existentiella förbandet presenteras en modell för långsiktig omsorg vid katastrofer. Betoninge...

Handbok om sorg

Boken presenterar resultat av författarnas egna undersökningar bland änkor och änkemän i Göteborg oc...

Lost Password

Register

Skip to toolbar