Patientföreningar

Ojämn fördelning av cancerläkare

Antalet cancerläkare är mycket ojämnt fördelat över landet, visar en ny inventering. Ytterligare ett...

Föreningen Balans

Förening för personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerade och maniska perioder. Ha...

FAS-föreningen i Sverige

FAS-föreningen finns till för den som har barn med fosterskador orsakade av alkohol eller för den so...

Stödförening för drabbade av Panikångest & Social fobi

SPS är en förening med syfte att sprida kunskap om paniksyndrom och social fobi samt hjälpa och leds...

Svenska Ångestsyndromsällskapet

Föreningen för den som lider av panikångest, social fobi, generaliserad ångest, PTSD eller någon ann...

Ananke

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. Här finns info...

Svensk touretteförening

Föreningen skall vara ett stöd för drabbade av tourettes syndrom och deras anhöriga samt arbeta intr...

Organiserade Aspergare (OA)

Organiserade Aspergare (OA) är en intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungeran...

Lost Password

Register

Skip to toolbar