Patientens rättigheter

Ny patientlag – inget ökat inflytande

2015 infördes en ny patientlag som bygger på att öka dialog och delaktighet mellan profession och pa...

Besparingar slår hårt mot Ivo:s tillsyn

Med en stramare budget blir det inte så mycket kvar till riskbaserad tillsyn, konstaterar generaldir...

Vården missar insatser för män som har sex med män

Män som har sex med män har inte tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. En ny...

Oskuldskontroller är förbjudna

Socialstyrelsen förtydligar att så kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enlig...

Archived: Nu kommer en vägledning för användning av hundar i vård och omsorg

Hundar blir allt vanligare som en del av behandling, träning eller för social samvaro, framförallt i...

Bara hälften anses vanvårdade

Ersättningsnämnden nekade förra året 562 vanvårdade upprättelse trots att samtliga mer än väl uppfyl...

Patientförsäkringsföreningen

Patientförsäkringsföreningen har vårdgivares försäkringsbolag som medlemmar. Patienter som skadats h...

Lost Password

Register

Skip to toolbar