Socialt arbete och hälsa

Utbrända har egen kristelefon

I Norge har man öppnat en kristelefon för utbrända arbetstagare. Men de stora organisationerna vill ...

Att ta tillvara den enskildes tysta kunskap – Sex års erfarenheter av studien

En ny rapport – Att ta tillvara den enskildes tysta kunskap – har kommit från Socialstyr...

Sjukfrånvaron är inte problemet

Vi har nu många arbetsplatser som producerar sjuka människor istället för varor och tjänster med kva...

Dyster bild av sjukfrånvaron

En dyster bild tonade fram när riksdagens socialförsäkringsutskott ordnade en offentlig utfrågning o...

Sjukfrånvaron ökar kraftigt

Kommunalt anställda mår allt sämre. I vissa stadsdelar i Göteborg är målet inte längre att minska sj...

Läkarintyg ska inte ge automatisk rätt till sjukpenning

Flera aktörer har stort ansvar när det gäller sjukskrivning. Det är viktigt att försäkringskassan sj...

Utbrändhet drabbar även unga

Unga människor blir allt sjukare. Sjukpenningdagarna ökar och utbrändhet drabbar även de med få år i...

Kortare arbetstid ökar sjukfrånvaron

Förkortad arbetstid för alla skulle inte minska stressen och den skenande ökningen av sjukfrånvaron....

Ny myndighet ska möta kriser

Den 1 juli inrättas Krisberedskapsmyndigheten med ett övergripande ansvar för samordning mellan olik...

Handläggningen av arbetsskadeärenden utreds

Regeringen beslutade idag att tillsätta en särskild utredare som skall lämna förslag till utformning...

Lost Password

Register

Skip to toolbar