Socialt arbete och hälsa

Inga fler utbrända, tack!

En utbränd arbetstagare kostar minst en halv miljon kronor per år. I dag har forskarna kunskaper båd...

Omorganisation och konflikter främsta orsakerna till utbrändhet

Vad är det som gör att människor far så psykiskt illa på jobbet att de till slut kollapsar? Forskare...

Regeringen föreslår förändringar i sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet

Regeringen har överlämnat propositionen ”Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetsl...

Snabb hjälp för själen

Många personer med psykiska besvär blir sjukskrivna i onödan. Slumpen, bostadsorten och plånboken av...

Brister i vård av våldtagna kvinnor

En studie av våldtagna kvinnor som uppsökt sjukhus i Stockholm visar att det finns brister i sjukhus...

Psykosociala effekter av epilepsi

En avhandling från Linköpings universitet visar att vuxna med epilepsi haft negativa psykosociala up...

God hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Regeringen lämnar idag en proposition om folkhälsan. De föreslår ett övergripande nationellt folkhäl...

Sjukskrivningarna har vänt – men förtidspensionerna har ökat

Riksförsäkringsverket meddelar nu att efter fyra år av konstant ökning av sjukskrivningarna ligger s...

Sjukskrivningarna måste minska i hela landet – inte bara i vissa kommuner

En studie från Riksförsäkringsverket och Samhällsgeografiskt Miljöcentrum visar på stora regionala s...

Högst antal sjukskrivningar bland socialsekreterare och kuratorer

Nästan var tredje socialsekreterare, kurator eller psykolog lider av stressrelaterade besvär enligt ...

Arbetsplatsen avgörande för sjukskrivningsbeslut

En ändrad ålderssammansättning av befolkningen. Ett mer pressat arbetsliv som tillsammans med andra ...

Olust ökar sjuktalen

En allt äldre befolkning är en viktig orsak till de skenande sjuktalen, enligt en AHA-utredningen. M...

Lost Password

Register

Skip to toolbar