Socialt arbete och hälsa

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

Sjukpenningtalet fortsätter att minska

Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län...

Kultur är positivt för hälsan

  Region Skåne har sedan flera år tillbaka visat intresse för det som kallas för Kultur på rece...

ADHD EDDDE!

– Det är bra att vara lite galen, det leder ofta till spännande äventyr och upplevelser! Eric Donell...

Lågaffektivt bemötande, att präglas av lugn

Lågaffektivt bemötande är en metod som går ut på att hjälpa individer att minska risken för problems...

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok ...

Utlysning av forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stöde...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Konsten att rädda liv

Ullakarin Nyberg är psykiater och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen. Hon deltar i Uppdrag...

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i lä...

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, förslag för bättre arbete med mat och hälsa på nationell nivå

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvano...

Lost Password

Register

Skip to toolbar