Livets slutskede

Särskild behandling hjälpte mot komplicerad sorg

Äldre personer som drabbats av långvarig sorg fick bättre hjälp genom ett speciellt program inriktat...

Rutiner saknas när barn hastigt förlorar förälder

Det saknas övergripande struktur, samordning och rutiner för att ta hand om barn som oväntat förlora...

Barn till döende behöver information

Barn som känt tillit till vården av en förälder som dör i cancer löper mindre risk att drabbas av ps...

Efterlyser en sorgpeng

Regeringen bör skyndsamt se över möjligheterna att införa ett system med sorgpeng. Det skriver Kjell...

Vård i livets slutskede vid nytt forskningscentrum

För första gången får Sverige ett centrum för forskning kring vård i livets slutskede. Satsningen på...

DEF – Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof.

I Det existentiella förbandet presenteras en modell för långsiktig omsorg vid katastrofer. Betoninge...

Existentiella perspektiv på socialt arbete – är det överhuvudtaget intressant?

Vad ger mening i livet när man lever i ett av världens mest sekulariserade land, där religion och kl...

Patienter ska få sövas in i döden

När alla andra behandlingsmetoder är uttömda bör patienter kunna få sövas in i döden. Det konstatera...

Archived: Åldrande, död och anhörigskap

Vad innebär det att leva, åldras och dö på ett äldreboende? Vad betyder platsen för en gammal männis...

Lost Password

Register

Skip to toolbar