Leva med sjukdom

Sjukpenningtalet fortsätter att minska

Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län...

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om...

Socionomstudenter skriver om funktionshinder och långtidssjukdomar i ny bok

Ett 50-tal studenter vid Socionomprogrammet har medverkat som författare i en nyskriven studentantol...

Hur är det att leva med en ansiktsmissbildning?

Vi möter sju ungdomar med kraniofaciala diagnoser som berättar hur utseendet har präglat dem och vad...

Vad är minKompass?

Det är mycket vanligt att lida av någon form av stress, ångest eller depression. minKompass är en in...

Att leva med FAS

FAS, Fetalt Alkohol Syndrom, är ett internationellt problem. Idag är det FAS-dagen som uppmärksamma ...

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till b...

Barn som överlevt cancer ska stärkas i digital värld

På en digital skolgård ska barn efter en besegrad cancer kunna leka och bli goda vänner med andra ba...

Nöjda smärtpatienter efter tidig dialog med jobbet

Tidig kontakt med arbetsplatsen. Dialog direkt om orsaken till smärta i kroppen. Täta uppföljningar ...

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Forskning och erfarenheter visar att många av dagens kroniska sjukdomar både kan förebyggas och beha...

Cancerpatienter utan rehabilitering

Nätverket mot cancer har frågat 1.800 cancerpatienter och deras närstående om vilken rehabilitering ...

Låt inte synen på hiv-positiva gå tillbaka

I år är det 20 år sedan SSU:aren och socialdemokraten Kent Carlsson gick bort i sviterna av aids. Ar...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar