Hälsa i arbetslivet

Nyhetsbrev från www.suntliv.nu

Tema: Kriser och förändring

Rehabarbetet fortsätter utan coacher

Antalet långtidssjukskrivningar har minskat drastiskt sedan Helsingborgs stad startade sitt rehabpro...

Hjälp för arbete med rehabilitering

Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassan har byggt upp SUS, System för uppfölj...

Pure QualityLife

PQL är resultatet av flera års forskning vid Uppsala universitet. PQL har tagit fram mät- och åtgärd...

Att ta tillvara den enskildes tysta kunskap – Sex års erfarenheter av studien

En ny rapport – Att ta tillvara den enskildes tysta kunskap – har kommit från Socialstyr...

  • 1
  • 7
  • 8

Lost Password

Register

Skip to toolbar