Hälsa i arbetslivet

Explosion i psykisk ohälsa

Kvinnor är mer sjuka än män, och skillnaden ökar snabbt. Kvinnor betalar ett högt pris när deras str...

Rehabiliteringsgarantin granskas – har inte lett till ökad återgång i arbete

Riksrevisionen har inlett en stor granskning av den så kallade rehabiliteringsgarantin. Landstingen ...

Sjukpenningtalet 2014

Sjukpenningtalet ökade i en något snabbare takt under 2014 jämfört med 2013. Samtidigt minskar antal...

Fortsatt nej till psykosociala krav på jobbet

Facket säger ja, men vill skärpa formuleringarna ytterligare. Arbetsgivarna säger blankt nej. Parter...

Pressen har ökat i hela samhället

De psykosociala problemen ökar på svenska arbetsplatser och nu måste de uppmärksammas på allvar. Det...

Upptäck arbetsrelaterad utmattning tidigt

Nu finns en metod för att tidigt identifiera och hjälpa den som är på väg att drabbas av arbetsrelat...

Sjuktalen vänder tydligt uppåt igen

Efter flera år av minskande sjuktal har kurvan vänt uppåt igen. Det är dags för arbetsgivarna att ta...

Överviktig som avböjt gastric bypass-operation får rätt till hel sjukersättning

En 62-årig man som fått avslag på sin ansökan om sjukersättning av Försäkringskassan får nu rätt i k...

Ny föreskrift om psykosocial arbetsmiljö på remiss

Regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling. Det är delar av det fö...

Psykisk ohälsa befaras öka

Mer än hälften av landets företag bedömer att långtidssjukskrivningarna kommer att öka under nästa å...

Allt färre arbetssjukdomar prövas rättsligt

Förra året minskade de nyanmälda ärendena hos LO-TCO Rättsskydd samtidigt som de utbetalda ersättnin...

Lost Password

Register

Skip to toolbar