Hälsa i arbetslivet

Kultur på recept minskar sjukskrivning

Kultur på recept kortar sjukskrivningen och gör att fler sjukskrivna kan börja arbeta igen. Det visa...

Sjukfrånvaron varierar kraftigt

Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika arbetsgivare. Friskast är de anställda i små företag, e...

Professor skeptisk till regeringens åtgärder mot sjukfrånvaron

Regeringen kom i onsdags med beskedet att man skapar ett åtgärdsprogram mot de ökande sjukskrivninga...

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Regeringen menar sig ha identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidt...

Regeringen vill sänka sjuktalen – trots att ingen vet varför de stiger

Ingen forskare kan med säkerhet säga varför sjukskrivningarna ökar. Ändå lanserar regeringen ett ant...

Misslyckad satsning på rehab

Staten satsar miljarder på rehabgarantin för att minska den psykiska ohälsan – men fler är sju...

Sjukfrånvaron fortsätter uppåt

Sjukfrånvaron fortsätter öka och regeringen vill att arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar f...

Sex myter om sjukfrånvaron

Bra förslag som skulle kunna minska sjukfrånvaron, skyms i diskussionen av en rad myter och missuppf...

“Friskfaktorer” som främjar psykisk hälsa

Satsningar på ”friskfaktorer” skulle kunna minska antalet sjukskrivna i psykiska diagnoser, anser fo...

Vi har eget ansvar för vår psykiska hälsa

På DN Debatt skriver åtta forskare om att chefer måste ta ansvar för den ökande psykiska ohälsan (16...

Chefer måste ta ansvar för ökande psykiska ohälsan

Sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt, och frånvaron på grund av psykiatriska diagnoser utgör nu...

Flera orsaker till ökad sjukfrånvaro

För tredje året i rad ökar sjukfrånvaron bland medarbetare i kommuner och landsting, efter en avsevä...

Lost Password

Register

Skip to toolbar