Hälsa i arbetslivet

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverk...

Fler lärare sjukskriver sig för våld

Anmälningar om hot och våld i landets klassrum ökar kraftigt. Varje skoldag sjukskriver sig en lärar...

”Så kan parterna få ner de ökande sjukskrivningarna”

“Om inte sjuktalen minskar kommer Regeringen att höja arbetsgivarnas kostnader för längre sjuk...

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift riktar fokus på den psykiska ohälsan på arbetsplatser

För att börja ta ansvar för den psykiska ohälsan på arbetsplatser behöver arbetsgivarna verka för ök...

Äntligen en föreskrift som förebygger den sjuka stressen!

Den sista mars uppdateras Arbetsmiljölagen när dess nya föreskrift om organisatorisk och social arbe...

Välfärdsjobben givande men psykiskt påfrestande

“Medarbetare i kommuner och landsting anser att de har de mest meningsfulla jobben. Men de är ...

Så stressar du mindre på jobbet

Prioritera och sätt gränser för ditt eget engagemang. Det är vad du måste göra om du ska försöka min...

Den kritiserade rehabgarantin är skrotad

Patienternas möjlighet att få behandling med den psykoterapimetod som passar dem bäst har ökat sedan...

Yrkesgruppen som har det tuffast på jobbet

Svenskar mår allt sämre på jobbet och sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa ökar i samhäl...

Försäkringskassan tar itu med ökande sjuktal

Närmare samarbete med vårdgivare för att bli bättre på att bedöma psykiska diagnoser. Det är en av F...

Sveriges farligaste yrke: Präst

Kvinnliga präster löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa med sjukskrivning som följd. Att t...

Rehabiliteringsgarantin skrotas för ny miljardsatsning

Regeringen skrotar rehabiliteringsgarantin efter omfattande kritik. Istället satsas 1,5 miljarder kr...

  • 1
  • 2
  • 8

Lost Password

Register

Skip to toolbar